Printed From:

ต้องรู้ให้แน่ชัดว่าไข้เลือดออกคืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไรและเกิดขึ้นที่ไหน

ไข้เลือดออกมีอยู่ทั่วไป

ไข้เลือดออกเป็นเชื้อไวรัสทั่วไปที่อาจทำให้ทรมานและเป็นอันตรายได้[1] ไข้เลือดออกแพร่เชื้อโดยมียุงเป็นพาหะในเขตร้อนและพื้นที่กึ่งเขตร้อน[1,2] ซึ่งปัจจุบันนี้เป็นเชื้อที่ระบาดรวดเร็วที่สุดในโลกโดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค[1,2] หากเชื้อไข้เลือดออกรุนแรงขึ้นก็สามารถจัดเป็นไข้เลือดออก ขั้นรุนแรง ซึ่งบางครั้งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต[2]

อาการของไข้เลือดออก

เชื้อไวรัสไข้เลือดออกมี 4 ชนิด

ผู้คนส่วนใหญ่คิดว่าไวรัสไข้เลือดออกมีเพียงนิดเดียว แต่ในความเป็นจริงแล้วมีถึง 4 ชนิด ซึ่งแตกต่างกัน[2] และทั้งสี่ชนิดสามารถเกิดขึ้นในพื้นที่เดียวกัน เวลาเดียว กัน มีอาการเหมือนกัน และชนิดใดชนิดหนึ่งสามารถกลายเป็นชนิดรุนแรงได้[1–3]ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีไข้เลือดออกสามารถติดเชื้อไข้เลือดออกจากไวรัสชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือทั้ง 4 ชนิด ได้ ดังนั้นจึงมีโอกาสเป็นไข้เลือดออกได้หลายครั้ง[2] หลังจากได้รับเชื้อไวรัสไข้เลือดออกชนิดหนึ่งแล้ว ก็จะมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสชนิดนั้น แต่ไม่ใช่อีกสามชนิดที่เหลือ[2]

ฉันเป็นไข้เลือดออกหรือเปล่า

เป็นเรื่องง่ายที่จะติดเชื้อไข้เลือดออก

แค่ถูกยุงลายที่มีเชื้อกัดเพียงครั้งเดียวก็จะนำไปสู่การติดเชื้อ[2] ซึ่งยุงลายตัวเดียวกันนี้ สามารถไปกัดผู้คนมากมายเพื่อเพิ่มความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อไข้เลือดออกในหมู่ผู้คนที่อยู่ในละแวกเดียวกัน[1,2] โดยแท้จริงแล้ว หากบางคนติดเชื้ออยู่ ก็เป็นการเสี่ยงเช่นเดียวกันว่ายุงลายอีกตัวหนึ่งจะมากัดแล้วรับเชื้อไวรัสไป และแพร่เชื้อไวรัสไข้เลือดออกไปยังผู้อื่นต่อ[1,2]

เรื่องจริงของไข้เลือดออก – ยุงลายสามารถแพร่เชื้อไปสู่ผู้คนได้อย่างง่ายดาย[1,2]


ยุงทั้งหมดไม่ได้เป็นพาหะไข้เลือดออก

มียุงเพียง 2 ชนิดเท่านั้น ที่สามารถเป็นพาหะแพร่เชื้อไข้เลือดออก นั่นก็คือยุงลาย โดยทั้งสองชนิดนี้ สามารถสังเกตได้จากลายขาวๆ ที่กระจายอยู่ตามขาและตามลำตัว[2,4]

ยุงลายบ้าน

หรือที่รู้จักอีกชื่อหนึ่งว่ายุงไข้เหลือง[5]

ยุงลายสวน

หรือที่รู้จักอีกชื่อหนี่งว่ายุงลายเสือ[6]

ยุงพวกนี้สามารถออกมาทุกเวลา แต่โดยทั่วไปแล้วจะเป็นช่วงฤดูฝนมากกว่า[5,6] ซึ่งในพื้นที่ที่พวกมันอยู่จะมีความเสี่ยงจากการเพาะพันธุ์ของยุงที่เพิ่มขึ้นในเวลาฝนตก แต่พวกมันสามารถแพร่พันธุ์เมื่อไรก็ได้[7] ยุงลายมักไม่ค่อยออกหากิน หรือกัดคนในเวลากลางคืน เวลาเช้ามักมีความเสี่ยงสูงกว่า ซึ่งพอๆ กับเวลาเย็นช่วงใกล้ค่ำ[5,6]

ยุงลายอยู่ได้ทั้งในบ้านและนอกบ้าน

ยุงลายที่มีเชื้ออาจพบได้ทั้งในที่ร่มและกลางแจ้ง แต่ที่จริงแล้วมันชอบออกกัดคนในที่ร่มมากกว่า[5,6,8] โดยมักจะอยู่ตามชุมชนเมือง และสามารถดำรงชีวิตและแพร่พันธุ์ที่ไหนก็ได้ที่มีน้ำขัง[5,6] ซึ่งหมายถึงว่าภาชนะเก็บน้ำ ยางรถเก่า ภาชนะใส่อาหารที่เปิดแล้ว จานใส่อาหารของสัตว์เลี้ยง และแม้กระทั่งปริมาณน้ำเล็กน้อย เช่น น้ำขังในจานรองกระถางต้นไม้ก็สามารถเป็นบ้านที่แสนสุขของพวกมัน[5,6,9]

เอกสารอ้างอิง