Printed From:

ไข้เลือดออกทำให้เกิดปัญหามากมาย – คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าตัวเองมีความเสี่ยง

ไข้เลือดออกมีผลกระทบต่อประชากรทั่วโลก

ไข้เลือดออกเป็นเชื้อที่ระบาดรวดเร็วที่สุดในโลกโดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค[1] ส่วนมากพบได้ในเมืองใหญ่และเขตเมืองต่างๆ มากกว่าตามชนบท[1] เกือบครึ่งหนึ่งของประชากรโลกมีความเสี่ยงในการติดเชื้อไข้เลือดออก และทุกปีพลเมืองทั่วโลกราว 390 ล้านคน ติดเชื้อไข้เลือดออก

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับไข้เลือดออก

ในประเทศไทยเพียงประเทศเดียว มีผู้ที่ติดเชื้อไข้เลือดออก 142,925 ราย ในปี พ.ศ. 2558[3]

หลักฐานการระบาดไข้เลือดออกทั่วโลก: เรื่องความเสี่ยงจากไข้เลือดออก[4]

ไข้เลือดออกสามารถกระทบต่อคุณได้

ไข้เลือดออกสามารถทำให้ใครๆ ติดเชื้อในพื้นที่เสี่ยงได้ตลอดเวลา แค่ถูกยุงลายกัดเพียงครั้งแรก ไข้เลือดออกสามารถแพร่เชื้อได้อย่างง่ายดายและทั่วถึง โดยไม่คำนึงถึงอายุ เพศ สุขภาพ หรือฐานะ ถึงแม้คุณจะอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี หรือดูแลตัวเองและบ้านให้สะอาดแล้ว ก็ยังสามารถติดเชื้อได้ [2,7-10]

อ่านเกี่ยวกับวิธีลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ


เชื้อไข้เลือดออกกระจายตัวอย่างไร จะป้องกันตัวเองได้อย่างไร

เอกสารอ้างอิง