Printed From:

ไข้เลือดออกเป็นโรคที่น่าวิตก

หากคุณติดเชื้อไข้เลือดออกคุณอาจมีอาการต่อไปนี้[1–3]

 • มีไข้
 • คลื่นไส้
 • รู้สึกไม่สบาย
 • มีอาการปวดเมื่อย
 • ต่อมน้ำเหลืองบวม
 • มีผื่น

แต่ไม่ใช่ทุกคนจะรู้สึกไม่สบาย ดังนั้นอาจเป็นไปได้ที่จะเป็นโรคไข้เลือดออกแต่ไม่ทราบ[1]

ไข้เลือดออกสามารถเป็นซ้ำได้อีก

หลังจากติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออกชนิดหนึ่ง ร่างกายจะมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสชนิดนั้น แต่บุคคลนั้นยังคงสามารถติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออกอีก 3 ชนิดได้[2] เป็นไปได้ที่บุคคลคนเดียวจะติดเชื้อได้ถึง 4 ครั้ง ซึ่งเป็นเชื้อต่างชนิดกัน[2] โอกาสที่อาการป่วยจากไข้เลือดออกจะรุนแรงขึ้นหลังจากที่เคยติดเชื้อครั้งแรก[2] ดังนั้นหากคุณหรือคนที่คุณรู้จักเคยเป็นไข้เลือดออกมาแล้ว ไม่ว่าคุณหรือเขาจะรู้หรือไม่ การเป็นไข้เลือดออกซ้ำจะยิ่งเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยที่รุนแรงมากขึ้น[2]

เชื้อไวรัสไข้เลือดออกมี 4 ชนิด

 

 

ไข้เลือดออกขั้นรุนแรงบางครั้งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต

ในบางกรณี โรคไข้เลือดออกสามารถพัฒนาเป็นโรคไข้เลือดออกขั้นรุนแรง ซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตได้[2,3] ในความเป็นจริง ทุกปีประชากรโลกกว่าครึ่งล้านคนได้รับเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลจากการเป็นไข้เลือดออกชนิดร้ายแรง และราว 12,500 คน ในจำนวนนี้ได้เสียชีวิตลง[2] เด็กและผู้ที่เคยเป็นโรคไข้เลือดออกมาแล้ว จะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงที่โรคจะพัฒนาไปสู่โรคไข้เลือดออกขั้นรุนแรง แต่ทุกคนล้วนมีความเสี่ยงในการติดเชื้อไข้เลือดออกทั้งสิ้น[2,3] คุณสามารถเป็นโรคไข้เลือดออกขั้นรุนแรงได้ตั้งแต่การติดเชื้อครั้งแรก[3] นอกเหนือจากอาการอื่นๆ เมื่อไข้เลือดออกมีความรุนแรงมากขึ้น ร่างกายจะมีการสร้างของเหลวขึ้นรอบปอด ทำให้หายใจไม่สะดวก และมีอาการเลือดออกอย่างรุนแรง รวมทั้งอวัยวะถูกทำลาย ซึ่งเกิดขึ้นได้[3,4]

สัญญาณเตือนของไข้เลือดออกขั้นรุนแรง

กรุณาไปพบแพทย์ทันทีหากคุณพบว่า[5]

 • มีอาการปวดท้องอย่างรุนแรง หรืออาเจียนอย่างต่อเนื่อง
 • มีจุดสีแดงหรือแผ่นปื้นบนผิวหนัง
 • มีเลือดออกจากจมูกหรือเหงือก
 • อาเจียนเป็นเลือด
 • อุจจาระมีสีดำ
 • ง่วงนอนหรือกระสับกระส่าย
 • ผิวหนังซีด เย็นและชื้น
 • หายใจไม่สะดวก
 

 

ข้อเท็จจริงของไข้เลือดออก

คุณรู้หรือไม่ว่าในปี 2557 มี 17,912 คน ในประเทศไทย ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากเป็นไข้เลือดออกขั้นรุนแรง[6]

ไข้เลือดออกจะมีผลกระทบมากกว่าด้านสุขภาพ

ถ้าติดเชื้อไข้เลือดออก ในที่สุดคุณจะรู้สึกป่วยจนต้องหยุดงานหรือขาดโรงเรียน[7] นอกจากนี้ยังอาจจะมีค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพที่ไม่คาดคิด และแม้กระทั่งการรักษาตัวในโรงพยาบาล[3]

หากคุณอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดของไข้เลือดออก และสังเกตได้ถึงอาการต่างๆ ดังที่ได้กล่าวไว้ คุณควรไปพบแพทย์ทันที การรู้ว่ามีการเกิดโรคและการจัดการโรคไข้เลือดออกยิ่งเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งสามารถช่วยรักษาชีวิตได้

อาการของไข้เลือดออก
 

 
 

 

ฉันใช้เวลานานกว่าจะหายจากอาการป่วย ต้องนอนอยู่บนเตียง และต้องมีการให้เลือดที่โรงพยาบาล ทำให้เสียงานไปหลายโปรเจค

คุณฐิติพร, เภสัชกร, กรุงเทพฯ

เอกสารอ้างอิง