Printed From:

ไข้เลือดออกคืออะไร

ไปดูกันว่าไข้เลือดออกคืออะไร
เกิดขึ้นได้อย่างไร และเกิดขึ้นที่ไหนบ้าง

เรียนรู้
เพิ่มเติม

ฉันมีความเสี่ยงหรือเปล่า

ไข้เลือดออกอาจก่อให้เกิดปัญหา
มากมาย - คุณรู้ได้อย่างไรว่าคุณ
กำลังมีความเสี่ยง

เรียนรู้
เพิ่มเติม

ฉันเป็นไข้เลือดออกหรือเปล่า

การค้นพบจุดแพร่ระบาดของ
ไข้เลือดออกโดยเร็วที่สุดเป็นสิ่ง
สำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้นต้องมา
ดูว่าจะค้นหาอะไรกัน

เรียนรู้
เพิ่มเติม

ฉันต้องทำอย่างไร?

เรียนรู้วิธีให้ไข้เลือดออกไม่มีที่อยู่ และ วิธีรับมือกับการติดเชื้อไข้เลือดออก

เรียนรู้
เพิ่มเติม